Thể loại:

テレビゲーム

Đăng ký theo dõi テレビゲーム phát âm