Thể loại:

ニッポン (Nippon)

Đăng ký theo dõi ニッポン (Nippon) phát âm

  • phát âm 日本 日本 [ja]