Thể loại:

三十

Đăng ký theo dõi 三十 phát âm

  • phát âm 卅
    [zh]