Thể loại:

上下疊

Đăng ký theo dõi 上下疊 phát âm

 • phát âm 二 [zh]
 • phát âm 三 [zh]
 • phát âm 多 [zh]
 • phát âm 炎 [ja]
 • phát âm 哥 [zh]
 • phát âm 昌 [zh]
 • phát âm 圭 [zh]
 • phát âm 棗 [nan]
 • phát âm 爻 [wuu]
 • phát âm 芻 [yue]
 • phát âm 亖 [yue]
 • phát âm 戔 [yue]
 • Ghi âm từ 仌 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 畕 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 闁 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 㕕 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 㕛 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 㚣 [yue] Đang chờ phát âm