Thể loại:

中华人民共和国首都beijing;capital

Đăng ký theo dõi 中华人民共和国首都beijing;capital phát âm

  • phát âm 北京 北京 [nan]