Thể loại:

中国直辖市名称

Đăng ký theo dõi 中国直辖市名称 phát âm

  • phát âm 上海 上海 [wuu]
  • phát âm 天津 天津 [yue]
  • phát âm 重庆 重庆 [zh]