Thể loại:

二字疊

Đăng ký theo dõi 二字疊 phát âm

 • phát âm 二
  [zh]
 • phát âm 林
  [zh]
 • phát âm 多
  [zh]
 • phát âm 炎
  [ja]
 • phát âm 从
  [zh]
 • phát âm 哥
  [zh]
 • phát âm 喆
  [zh]
 • phát âm 昌
  [zh]
 • phát âm 双
  [hak]
 • phát âm 比
  [zh]
 • phát âm 圭
  [zh]
 • phát âm 朋
  [zh]
 • phát âm 爻
  [wuu]
 • phát âm 棗
  [nan]
 • phát âm 絲
  [yue]
 • phát âm 棘
  [ja]
 • phát âm 囍
  [zh]
 • phát âm 競
  [nan]
 • phát âm 赫
  [wuu]
 • phát âm 艸
  [yue]
 • phát âm 卄
  [zh]
 • phát âm 槑
  [zh]
 • phát âm 屾
  [zh]
 • phát âm 奻
  [zh]
 • phát âm 皕
  [zh]
 • phát âm 巜
  [zh]
 • phát âm 兢
  [wuu]
 • phát âm 孖
  [zh]
 • phát âm 吅
  [zh]
 • phát âm 龖
  [ja]
 • phát âm 芻
  [yue]
 • phát âm 昍
  [zh]
 • phát âm 砳
  [zh]
 • phát âm 亖
  [yue]
 • phát âm 虤
  [yue]
 • phát âm 雔
  [yue]
 • phát âm 戔
  [yue]
 • phát âm 秝
  [yue]
 • phát âm 兟
  [yue]
 • phát âm 幵
  [zh]
 • phát âm 竝
  [yue]
 • phát âm 豩
  [yue]
 • phát âm 牪
  [yue]
 • phát âm 賏
  [yue]
 • phát âm 玨
  [yue]
 • phát âm 聑
  [yue]
 • phát âm 踀
  [yue]
 • phát âm 覞
  [yue]
 • phát âm 玆
  [yue]
 • phát âm 甡
  [yue]
 • phát âm 䖵
  [zh]
 • Ghi âm từ 㚡 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 㯥 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 㱛 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 㣈 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 㲎 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 㝇 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 䲆 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 㸞 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 㹜 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 㼌 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 㽬 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 㿟 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 䀠 [zh | yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 䎜 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 䡛 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 䣈 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 䪭 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 辡 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 祘 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 炏 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 歰 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 竸 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 斦 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 弜 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 夶 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 誩 [zh | yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 厸 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 㚘 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 鍂 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 騳 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 兓 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 㐨 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 㐩 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 㒭 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 㒹 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 㚁 [yue] Đang chờ phát âm