Thể loại:

你好,你好吗

Đăng ký theo dõi 你好,你好吗 phát âm

  • phát âm 你好 你好 [yue]