Thể loại:

你好

Đăng ký theo dõi 你好 phát âm

  • phát âm hello hello [en]
  • phát âm 你好 你好 [yue]