Thể loại:

傳說

Đăng ký theo dõi 傳說 phát âm

  • phát âm 饕餮
    饕餮 [zh]