Thể loại:

元素表

Đăng ký theo dõi 元素表 phát âm

 • phát âm 銀 [ja]
 • phát âm 氧 [yue]
 • phát âm 錫 [zh]
 • phát âm 系 [yue]
 • phát âm 鐵 [yue]
 • phát âm 鋁 [yue]
 • phát âm 鎳 [zh]
 • phát âm 鋅 [yue]
 • phát âm 溴 [wuu]
 • phát âm 銅 [ja]
 • phát âm 磷 [wuu]
 • phát âm 鎘 [zh]
 • phát âm 氟 [wuu]
 • phát âm 锿 [zh]
 • phát âm 鉛 [ja]
 • phát âm 碘 [yue]
 • phát âm 镤 [zh]
 • phát âm 砷 [wuu]
 • phát âm 鈾 [zh]
 • phát âm 鈉 [yue]
 • phát âm 氙 [wuu]
 • phát âm 鉀 [yue]
 • phát âm 鎂 [yue]
 • phát âm 汞 [zh]
 • phát âm 鉍 [zh]
 • phát âm 釹 [zh]
 • phát âm 氖 [wuu]
 • phát âm 氪 [wuu]
 • phát âm 硒 [wuu]
 • phát âm 鎵 [zh]
 • phát âm 鈦 [yue]
 • phát âm 錳 [zh]
 • phát âm 鉈 [zh]
 • phát âm 氬 [zh]
 • phát âm 鈣 [zh]
 • phát âm 鉭 [zh]
 • phát âm 銣 [zh]
 • phát âm 镨 [zh]
 • phát âm 鋇 [zh]
 • phát âm 釩 [zh]
 • phát âm 銪 [zh]
 • phát âm 钆 [zh]
 • phát âm 銠 [zh]
 • phát âm 氯 [wuu]
 • phát âm 銥 [zh]
 • phát âm 釙 [zh]
 • phát âm 鏑 [zh]
 • phát âm 釷 [yue]
 • phát âm 鉻 [zh]
 • phát âm 釔 [zh]
 • phát âm 钬 [zh]
 • phát âm 鑭 [zh]
 • phát âm 鍶 [zh]
 • phát âm 镅 [zh]
 • phát âm 鈮 [yue]
 • phát âm 鍺 [yue]
 • phát âm 錒 [zh]
 • phát âm 铽 [zh]
 • phát âm 铹 [zh]
 • phát âm 鐨 [zh]
 • phát âm 銻 [yue]
 • phát âm 鉑 [yue]
 • phát âm 钷 [zh]
 • phát âm 矽 [yue]
 • phát âm 錸 [yue]
 • phát âm 釤 [yue]
 • phát âm 鐿 [zh]
 • phát âm 鈁 [zh]
 • phát âm 硫 [wuu]
 • phát âm 銦 [zh]
 • phát âm 锎 [zh]
 • phát âm 鉬 [yue]
 • phát âm 鍆 [yue]
 • phát âm 锝 [zh]
 • phát âm 鉿 [zh]
 • phát âm 鈷 [zh]
 • phát âm 钚 [zh]
 • phát âm 锫 [zh]
 • phát âm 鉺 [zh]
 • phát âm 鎢 [yue]
 • phát âm 鐳 [zh]
 • phát âm 鋨 [zh]
 • phát âm 鋦 [zh]
 • phát âm 鈩 [zh]
 • phát âm 镥 [zh]
 • phát âm 銣鍶 銣鍶 [zh]
 • phát âm 鈧 [yue]
 • phát âm 鈰 [yue]
 • phát âm 氡 [wuu]
 • phát âm 锘 [zh]
 • phát âm 鈀 [zh]
 • phát âm 铥 [zh]
 • phát âm 鋯 [zh]
 • phát âm 镎 [zh]
 • phát âm 釕 [zh]
 • phát âm 碲 [wuu]
 • phát âm 銫 [zh]
 • phát âm 砹 [wuu]