Thể loại:

動物

Đăng ký theo dõi 動物 phát âm

 • phát âm 熊 [ja]
 • phát âm 牛 [ja]
 • phát âm 狗 [zh]
 • phát âm 馬 [ja]
 • phát âm 魚 [ja]
 • phát âm 蜘蛛 蜘蛛 [zh]
 • phát âm 龍 [zh]
 • phát âm 羊 [zh]
 • phát âm 鳥 [ja]
 • phát âm 曱甴 曱甴 [yue]
 • phát âm 蝙蝠 蝙蝠 [zh]
 • phát âm 狼 [yue]
 • phát âm 鹿 鹿 [zh]
 • phát âm 象 [ja]
 • phát âm 鶴 [zh]
 • phát âm 豬 [yue]
 • phát âm 猿 [ja]
 • phát âm 長頸鹿 長頸鹿 [nan]
 • phát âm 狐 [ja]
 • phát âm 雞 [yue]
 • phát âm ornithorynque ornithorynque [fr]
 • phát âm うま (馬) うま (馬) [ja]
 • phát âm りす りす [ja]
 • phát âm 金魚 金魚 [ja]
 • phát âm 鼠 [ja]
 • phát âm 老鼠 老鼠 [zh]
 • phát âm 蜻蜓 蜻蜓 [zh]
 • phát âm 獅子 獅子 [yue]
 • phát âm 蜂 [ja]
 • phát âm 青蛙 青蛙 [yue]
 • phát âm 蝶 [zh]
 • phát âm 虎 [ja]
 • phát âm いぬ (犬) いぬ (犬) [ja]
 • phát âm 蟹 [ja]
 • phát âm 蚊 [ja]
 • phát âm 山羊 山羊 [zh]
 • phát âm 章魚 章魚 [nan]
 • phát âm 貓 [hak]
 • phát âm 恐龍 恐龍 [zh]
 • phát âm 蝴蝶 蝴蝶 [zh]
 • phát âm 大象 大象 [yue]
 • phát âm 松鼠 松鼠 [zh]
 • phát âm 蛙 [ja]
 • phát âm 兔 [yue]
 • phát âm アオサギ アオサギ [ja]
 • phát âm 蜜蜂 蜜蜂 [ja]
 • phát âm 駱駝 駱駝 [zh]
 • phát âm 蚯蚓 蚯蚓 [zh]
 • phát âm 綿羊 綿羊 [zh]
 • phát âm 蝠婆 蝠婆 [hak]
 • phát âm 海豚 海豚 [yue]
 • phát âm 蟻 [yue]
 • phát âm 水母 水母 [zh]
 • phát âm 斑馬 斑馬 [zh]
 • phát âm 雀 [ja]
 • phát âm 豹 [yue]
 • phát âm 蝸牛 蝸牛 [yue]
 • phát âm 臭鼬 臭鼬 [zh]
 • phát âm 河豚 河豚 [ja]
 • phát âm 啄木鳥 啄木鳥 [zh]
 • phát âm 老虎 老虎 [zh]
 • phát âm 鷹 [zh]
 • phát âm 燕子 燕子 [zh]
 • phát âm 袋鼠 袋鼠 [zh]
 • phát âm 蜈蚣 蜈蚣 [wuu]
 • phát âm 馴鹿 (トナカイ) 馴鹿 (トナカイ) [ja]
 • phát âm 鱷 [zh]
 • phát âm 犀牛 犀牛 [zh]
 • phát âm 海豹 海豹 [zh]
 • phát âm 柴犬 柴犬 [ja]
 • phát âm 蒼蠅 蒼蠅 [zh]
 • phát âm 猴 [zh]
 • phát âm 鸚鵡 鸚鵡 [zh]
 • phát âm 山椒魚 山椒魚 [ja]
 • phát âm 貂 [zh]
 • phát âm しまうま しまうま [ja]
 • phát âm 螞蟻 螞蟻 [yue]
 • phát âm にわとり にわとり [ja]
 • phát âm 白蟻 白蟻 [yue]
 • phát âm 壁虎 壁虎 [zh]
 • phát âm 鵝 [zh]
 • phát âm 貓頭鷹 貓頭鷹 [yue]
 • phát âm 台灣黑熊 台灣黑熊 [zh]
 • phát âm 海星 海星 [zh]
 • phát âm 黃蜂 黃蜂 [zh]
 • phát âm 螺 [yue]
 • phát âm 企鵝 企鵝 [zh]
 • phát âm ハト ハト [ja]
 • phát âm 田螺 田螺 [yue]
 • phát âm 河馬 河馬 [zh]
 • phát âm 猩猩 猩猩 [zh]
 • phát âm 麋鹿 麋鹿 [zh]
 • phát âm 龜 [zh]
 • phát âm 北極熊 北極熊 [yue]
 • phát âm らくだ らくだ [ja]
 • phát âm 老虎哥 老虎哥 [hak]
 • phát âm 鯨魚 鯨魚 [zh]
 • phát âm 田雞 田雞 [yue]
 • phát âm 獅 [yue]
 • phát âm 倉鼠 倉鼠 [zh]