Thể loại:

古同「本」

Đăng ký theo dõi 古同「本」 phát âm

  • phát âm 本 [zh]