Thể loại:

台語白話音

Đăng ký theo dõi 台語白話音 phát âm

  • phát âm 生命 生命 [zh]