Thể loại:

名词,noun

Đăng ký theo dõi 名词,noun phát âm