Thể loại:

吴语,上海话

Đăng ký theo dõi 吴语,上海话 phát âm