Thể loại:

問候語:早安

Đăng ký theo dõi 問候語:早安 phát âm

  • phát âm 早晨 早晨 [yue]