Thể loại:

四字疊

Đăng ký theo dõi 四字疊 phát âm

  • phát âm 朤 [zh]
  • phát âm 卌 [zh]
  • phát âm 亖 [yue]
  • phát âm 㗊 [zh]
  • Ghi âm từ 叕 [yue] Đang chờ phát âm
  • Ghi âm từ 燚 [yue] Đang chờ phát âm
  • Ghi âm từ 茻 [yue] Đang chờ phát âm
  • Ghi âm từ 㙓 [yue] Đang chờ phát âm
  • Ghi âm từ 㠭 [yue] Đang chờ phát âm
  • Ghi âm từ 㵘 [yue] Đang chờ phát âm
  • Ghi âm từ 㸚 [yue] Đang chờ phát âm
  • Ghi âm từ 䨻 [yue] Đang chờ phát âm
  • Ghi âm từ 䲜 [yue] Đang chờ phát âm