Thể loại:

士多

Đăng ký theo dõi 士多 phát âm

  • phát âm 7-11 7-11 [yue]
  • phát âm 7仔 7仔 [yue]