Thể loại:

夫妻

Đăng ký theo dõi 夫妻 phát âm

  • phát âm 土 [zh]