Thể loại:

如何

Đăng ký theo dõi 如何 phát âm

  • phát âm 點樣
    點樣 [yue]
  • phát âm dou
    dou [pt]