Thể loại:

客語天文地理

Đăng ký theo dõi 客語天文地理 phát âm

 • phát âm 沙 [zh]
 • phát âm 光 [ja]
 • phát âm 天空 天空 [zh]
 • phát âm 星 [ja]
 • phát âm 火山 火山 [ja]
 • phát âm 日头 日头 [wuu]
 • phát âm 冰 [zh]
 • phát âm 泥土 泥土 [zh]
 • phát âm 气 [zh]
 • phát âm 云 [wuu]
 • phát âm 月光 月光 [ja]
 • phát âm 泥沙 泥沙 [wuu]
 • phát âm 风 [zh]
 • phát âm 山林 山林 [hak]
 • phát âm 大水 大水 [ja]
 • phát âm 半天 半天 [zh]
 • phát âm 天弓 天弓 [ja]
 • phát âm 天地 天地 [zh]
 • phát âm 南风 南风 [zh]
 • phát âm 冈 [zh]
 • phát âm 山窝 山窝 [hak]
 • phát âm 白泥 白泥 [hak]
 • phát âm 泥竉 泥竉 [hak]
 • phát âm 红泥 红泥 [hak]
 • phát âm 雷公 雷公 [hak]
 • phát âm 岭岗 岭岗 [hak]
 • phát âm 白沙 白沙 [zh]
 • phát âm 火蛇 火蛇 [hak]
 • phát âm 大风 大风 [hak]
 • phát âm 露水 露水 [wuu]
 • phát âm 星宿 星宿 [hak]
 • phát âm 大山嶂 大山嶂 [hak]
 • phát âm 青影 青影 [hak]
 • phát âm 烂泥 烂泥 [hak]
 • phát âm 乌泥 乌泥 [hak]
 • phát âm 黄泥 黄泥 [hak]
 • phát âm 高冚 高冚 [hak]
 • phát âm 山岭 山岭 [hak]
 • phát âm 山坳 山坳 [hak]
 • phát âm 泥浆 泥浆 [hak]
 • phát âm 咸泥 咸泥 [hak]
 • phát âm 泥尘 泥尘 [hak]
 • phát âm 輋岭 輋岭 [hak]
 • Ghi âm từ 松泥 松泥 [hak] Đang chờ phát âm