Thể loại:

工具

Đăng ký theo dõi 工具 phát âm

 • phát âm 梯子 梯子 [ja]
 • phát âm 斧 [ja]
 • phát âm 螺丝刀 螺丝刀 [wuu]
 • phát âm 槌 [yue]
 • phát âm 锯 [wuu]
 • phát âm 鎖匙 鎖匙 [yue]
 • phát âm hongdawz hongdawz [za]
 • phát âm 鏟車 鏟車 [yue]
 • phát âm noko noko [ja]
 • phát âm 鎚 [yue]
 • phát âm 骰盅 骰盅 [yue]
 • phát âm 架撐 架撐 [yue]
 • phát âm 不求人 不求人 [yue]
 • phát âm Nugui Nugui [ja]
 • phát âm 家私頭 家私頭 [nan]