Thể loại:

巴拉圭瓜拉尼

Đăng ký theo dõi 巴拉圭瓜拉尼 phát âm

  • phát âm ₲ [da]