Thể loại:

引申義慣用語

Đăng ký theo dõi 引申義慣用語 phát âm