Thể loại:

彩虹顏色

Đăng ký theo dõi 彩虹顏色 phát âm

 • phát âm 白
  [ja]
 • phát âm 赤
  [ja]
 • phát âm 青
  [ja]
 • phát âm 紫
  [ja]
 • phát âm 橙
  [yue]
 • phát âm 黃
  [yue]
 • phát âm 藍
  [yue]
 • phát âm 綠
  [yue]