Thể loại:

彩虹顏色

Đăng ký theo dõi 彩虹顏色 phát âm

  • phát âm 白 [ja]
  • phát âm 赤 [ja]
  • phát âm 青 [ja]
  • phát âm 紫 [ja]
  • phát âm 橙 [ja]
  • phát âm 藍 [yue]
  • phát âm 黃 [yue]
  • phát âm 綠 [yue]