Thể loại:

把玩

Đăng ký theo dõi 把玩 phát âm

  • phát âm 撚
    [yue]