Thể loại:

撥弄

Đăng ký theo dõi 撥弄 phát âm

  • phát âm 撚 [yue]