Thể loại:

数词

Đăng ký theo dõi 数词 phát âm

  • phát âm 一 [yue]
  • phát âm 六 [zh]
  • phát âm 三 [zh]
  • phát âm 四 [zh]
  • phát âm 五 [wuu]
  • phát âm 七 [ja]