Thể loại:

數字符號

Đăng ký theo dõi 數字符號 phát âm

 • phát âm Ⅻ [yue]
 • phát âm Ⅵ [yue]
 • phát âm Ⅶ [yue]
 • phát âm Ⅳ [yue]
 • phát âm Ⅱ [yue]
 • phát âm Ⅺ [yue]
 • phát âm Ⅴ [yue]
 • phát âm Ⅹ [yue]
 • phát âm Ⅸ [yue]
 • phát âm Ⅷ [yue]
 • phát âm Ⅰ [yue]
 • phát âm Ⅲ [yue]