Thể loại:

文人

Đăng ký theo dõi 文人 phát âm

  • phát âm 黃霑 黃霑 [yue]
  • phát âm 陶傑 陶傑 [yue]