Thể loại:

早上

Đăng ký theo dõi 早上 phát âm

  • phát âm 早晨 早晨 [yue]
  • phát âm 五更 五更 [wuu]