Thể loại:

早上

Đăng ký theo dõi 早上 phát âm

  • phát âm 早晨
    早晨 [yue]
  • phát âm 五更
    五更 [wuu]