Thể loại:

朝早

Đăng ký theo dõi 朝早 phát âm

  • phát âm 早晨
    早晨 [yue]