Thể loại:

欧洲国家,

Đăng ký theo dõi 欧洲国家, phát âm

  • phát âm 德国 德国 [zh]