Thể loại:

残る

Đăng ký theo dõi 残る phát âm

  • phát âm 残る 残る [ja]