Thể loại:

汉语水平词汇

Đăng ký theo dõi 汉语水平词汇 phát âm