Thể loại:

溫州話

Đăng ký theo dõi 溫州話 phát âm

 • phát âm 温州话
  温州话 [wuu]
 • phát âm 眉毛
  眉毛 [zh]
 • phát âm 下巴
  下巴 [zh]
 • phát âm 姑娘
  姑娘 [hak]
 • phát âm 金魚
  金魚 [ja]
 • phát âm 斫
  [wuu]
 • phát âm 十全十美
  十全十美 [zh]
 • phát âm 焦
  [zh]
 • phát âm 背
  [wuu]
 • phát âm 捩
  [wuu]
 • phát âm 喜
  [zh]
 • phát âm 捋
  [wuu]
 • phát âm 涿
  涿 [wuu]
 • phát âm 蘸
  [yue]
 • phát âm 海馬
  海馬 [yue]
 • phát âm 陷
  [wuu]
 • phát âm 四季
  四季 [ja]
 • phát âm 打烊
  打烊 [wuu]
 • phát âm 隔壁
  隔壁 [zh]
 • phát âm 煝
  [wuu]
 • phát âm 屁轻
  屁轻 [wuu]
 • phát âm 腔
  [wuu]
 • phát âm 卵脬
  卵脬 [wuu]
 • phát âm 手背
  手背 [wuu]
 • phát âm 頭尾
  頭尾 [wuu]
 • phát âm 配
  [yue]
 • phát âm 鼻頭
  鼻頭 [wuu]
 • phát âm 阿大
  阿大 [yue]
 • phát âm 摘
  [yue]
 • phát âm 倒山爛
  倒山爛 [wuu]
 • phát âm 時節
  時節 [ja]
 • phát âm 款
  [wuu]
 • phát âm 覰
  [wuu]
 • phát âm 澤
  [wuu]
 • phát âm 糟
  [zh]
 • phát âm 翻
  [wuu]
 • phát âm 被單
  被單 [wuu]
 • phát âm 冰冷
  冰冷 [zh]
 • phát âm 帶魚
  帶魚 [wuu]
 • phát âm 鯉魚
  鯉魚 [zh]
 • phát âm 噍
  [zh]
 • phát âm 肚臍
  肚臍 [wuu]
 • phát âm 五六月
  五六月 [wuu]
 • phát âm 田螺背
  田螺背 [wuu]
 • phát âm 喜事
  喜事 [zh]
 • phát âm 燉
  [yue]
 • phát âm 鯔魚
  鯔魚 [zh]
 • phát âm 有起
  有起 [wuu]
 • phát âm 煠
  [wuu]
 • phát âm 延
  [yue]
 • phát âm 正好
  正好 [wuu]
 • phát âm 嚨喉
  嚨喉 [wuu]
 • phát âm 孤零零
  孤零零 [zh]
 • phát âm 效力
  效力 [wuu]
 • phát âm 骸骨
  骸骨 [ja]
 • phát âm 晏晏睏
  晏晏睏 [wuu]
 • phát âm 臀
  [wuu]
 • phát âm 叔伯姊妹
  叔伯姊妹 [wuu]
 • phát âm 擢
  [wuu]
 • phát âm 划算
  划算 [zh]
 • phát âm 針金
  針金 [wuu]
 • phát âm 懷
  [wuu]
 • phát âm 落力
  落力 [wuu]
 • phát âm 盞
  [wuu]
 • phát âm 辯
  [wuu]
 • phát âm 電燈
  電燈 [wuu]
 • phát âm 鯊魚
  鯊魚 [zh]
 • phát âm 香魚
  香魚 [wuu]
 • phát âm 急死急活
  急死急活 [wuu]
 • phát âm 擺酒
  擺酒 [wuu]
 • phát âm 落手
  落手 [wuu]
 • phát âm 腳腿
  腳腿 [wuu]
 • phát âm 好【無好】
  好【無好】 [wuu]
 • phát âm 發福
  發福 [wuu]
 • phát âm 炮仗
  炮仗 [wuu]
 • phát âm 煞心
  煞心 [wuu]
 • phát âm 煞氣
  煞氣 [wuu]
 • phát âm 喜酒
  喜酒 [wuu]
 • phát âm 汗手
  汗手 [wuu]
 • phát âm 抽心
  抽心 [wuu]
 • phát âm 鑊灶額頭
  鑊灶額頭 [wuu]
 • phát âm 糊其其
  糊其其 [wuu]
 • phát âm 番錢
  番錢 [wuu]
 • phát âm 田魚
  田魚 [wuu]
 • phát âm 擱
  [wuu]
 • phát âm 年加年
  年加年 [wuu]
 • phát âm 洗手盂兒
  洗手盂兒 [wuu]
 • phát âm 燈盞
  燈盞 [wuu]
 • phát âm 孬啦
  孬啦 [wuu]
 • phát âm 頭頸
  頭頸 [wuu]
 • phát âm 來去
  來去 [wuu]
 • phát âm 佗
  [wuu]
 • phát âm 牛娘
  牛娘 [wuu]
 • phát âm 底角頭
  底角頭 [wuu]
 • phát âm 鼻頭梁
  鼻頭梁 [wuu]
 • phát âm 白鰱
  白鰱 [wuu]
 • phát âm 頂囟
  頂囟 [wuu]
 • phát âm 面盂
  面盂 [wuu]
 • phát âm 猜謎
  猜謎 [wuu]
 • phát âm 姑婆娘
  姑婆娘 [wuu]