Thể loại:

溫州話

Đăng ký theo dõi 溫州話 phát âm

 • phát âm 温州话 温州话 [wuu]
 • phát âm 眉毛 眉毛 [zh]
 • phát âm 下巴 下巴 [zh]
 • phát âm 姑娘 姑娘 [hak]
 • phát âm 金魚 金魚 [ja]
 • phát âm 斫 [wuu]
 • phát âm 焦 [zh]
 • phát âm 十全十美 十全十美 [zh]
 • phát âm 背 [wuu]
 • phát âm 捩 [wuu]
 • phát âm 捋 [wuu]
 • phát âm 涿 涿 [wuu]
 • phát âm 喜 [zh]
 • phát âm 陷 [wuu]
 • phát âm 海馬 海馬 [yue]
 • phát âm 蘸 [yue]
 • phát âm 打烊 打烊 [wuu]
 • phát âm 隔壁 隔壁 [zh]
 • phát âm 四季 四季 [ja]
 • phát âm 煝 [wuu]
 • phát âm 屁轻 屁轻 [wuu]
 • phát âm 腔 [wuu]
 • phát âm 卵脬 卵脬 [wuu]
 • phát âm 手背 手背 [wuu]
 • phát âm 頭尾 頭尾 [wuu]
 • phát âm 鼻頭 鼻頭 [wuu]
 • phát âm 配 [yue]
 • phát âm 阿大 阿大 [yue]
 • phát âm 倒山爛 倒山爛 [wuu]
 • phát âm 摘 [yue]
 • phát âm 時節 時節 [ja]
 • phát âm 款 [wuu]
 • phát âm 覰 [wuu]
 • phát âm 糟 [zh]
 • phát âm 被單 被單 [wuu]
 • phát âm 翻 [wuu]
 • phát âm 冰冷 冰冷 [zh]
 • phát âm 帶魚 帶魚 [wuu]
 • phát âm 澤 [wuu]
 • phát âm 鯉魚 鯉魚 [zh]
 • phát âm 噍 [zh]
 • phát âm 五六月 五六月 [wuu]
 • phát âm 田螺背 田螺背 [wuu]
 • phát âm 肚臍 肚臍 [wuu]
 • phát âm 鯔魚 鯔魚 [zh]
 • phát âm 燉 [yue]
 • phát âm 有起 有起 [wuu]
 • phát âm 煠 [wuu]
 • phát âm 嚨喉 嚨喉 [wuu]
 • phát âm 延 [yue]
 • phát âm 效力 效力 [wuu]
 • phát âm 孤零零 孤零零 [zh]
 • phát âm 晏晏睏 晏晏睏 [wuu]
 • phát âm 正好 正好 [wuu]
 • phát âm 叔伯姊妹 叔伯姊妹 [wuu]
 • phát âm 臀 [wuu]
 • phát âm 划算 划算 [zh]
 • phát âm 擢 [wuu]
 • phát âm 落力 落力 [wuu]
 • phát âm 懷 [wuu]
 • phát âm 針金 針金 [wuu]
 • phát âm 骸骨 骸骨 [ja]
 • phát âm 盞 [wuu]
 • phát âm 辯 [wuu]
 • phát âm 電燈 電燈 [wuu]
 • phát âm 鯊魚 鯊魚 [zh]
 • phát âm 香魚 香魚 [wuu]
 • phát âm 喜事 喜事 [zh]
 • phát âm 急死急活 急死急活 [wuu]
 • phát âm 擺酒 擺酒 [wuu]
 • phát âm 落手 落手 [wuu]
 • phát âm 腳腿 腳腿 [wuu]
 • phát âm 好【無好】 好【無好】 [wuu]
 • phát âm 發福 發福 [wuu]
 • phát âm 炮仗 炮仗 [wuu]
 • phát âm 煞心 煞心 [wuu]
 • phát âm 煞氣 煞氣 [wuu]
 • phát âm 喜酒 喜酒 [wuu]
 • phát âm 汗手 汗手 [wuu]
 • phát âm 抽心 抽心 [wuu]
 • phát âm 鑊灶額頭 鑊灶額頭 [wuu]
 • phát âm 糊其其 糊其其 [wuu]
 • phát âm 番錢 番錢 [wuu]
 • phát âm 田魚 田魚 [wuu]
 • phát âm 年加年 年加年 [wuu]
 • phát âm 洗手盂兒 洗手盂兒 [wuu]
 • phát âm 燈盞 燈盞 [wuu]
 • phát âm 孬啦 孬啦 [wuu]
 • phát âm 擱 [wuu]
 • phát âm 頭頸 頭頸 [wuu]
 • phát âm 來去 來去 [wuu]
 • phát âm 底角頭 底角頭 [wuu]
 • phát âm 牛娘 牛娘 [wuu]
 • phát âm 佗 [wuu]
 • phát âm 鼻頭梁 鼻頭梁 [wuu]
 • phát âm 白鰱 白鰱 [wuu]
 • phát âm 頂囟 頂囟 [wuu]
 • phát âm 面盂 面盂 [wuu]
 • phát âm 猜謎 猜謎 [wuu]
 • phát âm 共地方 共地方 [wuu]