Thể loại:

Đăng ký theo dõi 牀 phát âm

  • phát âm 床 [ja]
  • phát âm 牀 [yue]