Thể loại:

瓜拉尼

Đăng ký theo dõi 瓜拉尼 phát âm

  • phát âm ₲ [da]