Thể loại:

用手指搓

Đăng ký theo dõi 用手指搓 phát âm

  • phát âm 撚 [yue]