Thể loại:

番椒即是辣椒

Đăng ký theo dõi 番椒即是辣椒 phát âm

  • phát âm 番椒 番椒 [wuu]