Thể loại:

疊字

Đăng ký theo dõi 疊字 phát âm

 • phát âm 二 [zh]
 • phát âm 三 [zh]
 • phát âm 林 [zh]
 • phát âm 川 [ja]
 • phát âm 品 [ja]
 • phát âm 森 [ja]
 • phát âm 多 [zh]
 • phát âm 卅 [yue]
 • phát âm 炎 [ja]
 • phát âm 哥 [zh]
 • phát âm 昌 [zh]
 • phát âm 比 [yue]
 • phát âm 喆 [zh]
 • phát âm 龘 [wuu]
 • phát âm 从 [zh]
 • phát âm 双 [hak]
 • phát âm 圭 [zh]
 • phát âm 聶 [yue]
 • phát âm 鑫 [yue]
 • phát âm 晶 [yue]
 • phát âm 犇 [zh]
 • phát âm 朋 [zh]
 • phát âm 棗 [nan]
 • phát âm 靐 [zh]
 • phát âm 絲 [yue]
 • phát âm 爻 [wuu]
 • phát âm 轟 [yue]
 • phát âm 磊 [zh]
 • phát âm 尛 [zh]
 • phát âm 众 [zh]
 • phát âm 驫 [zh]
 • phát âm 刕 [zh]
 • phát âm 焱 [zh]
 • phát âm 舙 [zh]
 • phát âm 灥 [zh]
 • phát âm 飍 [yue]
 • phát âm 姦 [zh]
 • phát âm 巛 [yue]
 • phát âm 垚 [zh]
 • phát âm 競 [nan]
 • phát âm 蟲 [yue]
 • phát âm 毳 [zh]
 • phát âm 囍 [zh]
 • phát âm 歮 [zh]
 • phát âm 芔 [zh]
 • phát âm 嚞 [zh]
 • phát âm 鱻 [zh]
 • phát âm 棘 [ja]
 • phát âm 淼 [zh]
 • phát âm 惢 [zh]
 • phát âm 羴 [zh]
 • phát âm 贔 [zh]
 • phát âm 馫 [zh]
 • phát âm 槑 [zh]
 • phát âm 麤 [zh]
 • phát âm 皛 [zh]
 • phát âm 卄 [zh]
 • phát âm 猋 [zh]
 • phát âm 屾 [zh]
 • phát âm 艸 [yue]
 • phát âm 畾 [zh]
 • phát âm 譶 [zh]
 • phát âm 奻 [zh]
 • phát âm 皕 [zh]
 • phát âm 巜 [zh]
 • phát âm 矗 [zh]
 • phát âm 孨 [zh]
 • phát âm 赫 [wuu]
 • phát âm 龖 [ja]
 • phát âm 吅 [zh]
 • phát âm 兢 [wuu]
 • phát âm 厽 [yue]
 • phát âm 孖 [zh]
 • phát âm 叒 [zh]
 • phát âm 朤 [zh]
 • phát âm 芻 [yue]
 • phát âm 壵 [yue]
 • phát âm 厵 [yue]
 • phát âm 昍 [zh]
 • phát âm 瞐 [zh]
 • phát âm 雥 [yue]
 • phát âm 卌 [zh]
 • phát âm 劦 [yue]
 • phát âm 掱 [yue]
 • phát âm 砳 [zh]
 • phát âm 飝 [yue]
 • phát âm 亖 [yue]
 • phát âm 㐂 [ja]
 • phát âm 㗊 [zh]
 • phát âm 戔 [yue]
 • phát âm 竝 [yue]
 • Ghi âm từ 仌 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 兓 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 兟 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 厸 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 叕 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 夶 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 幵 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 弜 [yue] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 斦 [yue] Đang chờ phát âm