Thể loại:

疊字

Đăng ký theo dõi 疊字 phát âm

 • phát âm 二
  [zh]
 • phát âm 三
  [zh]
 • phát âm 林
  [zh]
 • phát âm 川
  [ja]
 • phát âm 品
  [ja]
 • phát âm 森
  [ja]
 • phát âm 多
  [zh]
 • phát âm 炎
  [ja]
 • phát âm 从
  [zh]
 • phát âm 哥
  [zh]
 • phát âm 喆
  [zh]
 • phát âm 昌
  [zh]
 • phát âm 鑫
  [yue]
 • phát âm 龘
  [wuu]
 • phát âm 双
  [hak]
 • phát âm 比
  [zh]
 • phát âm 聶
  [yue]
 • phát âm 圭
  [zh]
 • phát âm 晶
  [yue]
 • phát âm 朋
  [zh]
 • phát âm 磊
  [zh]
 • phát âm 犇
  [zh]
 • phát âm 爻
  [wuu]
 • phát âm 棗
  [nan]
 • phát âm 絲
  [yue]
 • phát âm 靐
  [zh]
 • phát âm 轟
  [yue]
 • phát âm 棘
  [ja]
 • phát âm 众
  [yue]
 • phát âm 尛
  [zh]
 • phát âm 焱
  [zh]
 • phát âm 驫
  [zh]
 • phát âm 刕
  [zh]
 • phát âm 舙
  [zh]
 • phát âm 囍
  [zh]
 • phát âm 姦
  [yue]
 • phát âm 垚
  [zh]
 • phát âm 飍
  [yue]
 • phát âm 灥
  [zh]
 • phát âm 巛
  [yue]
 • phát âm 赫
  [wuu]
 • phát âm 競
  [nan]
 • phát âm 淼
  [zh]
 • phát âm 蟲
  [wuu]
 • phát âm 卅
  [zh]
 • phát âm 毳
  [zh]
 • phát âm 艸
  [yue]
 • phát âm 鱻
  [zh]
 • phát âm 芔
  [zh]
 • phát âm 歮
  [zh]
 • phát âm 嚞
  [zh]
 • phát âm 惢
  [zh]
 • phát âm 卄
  [zh]
 • phát âm 羴
  [zh]
 • phát âm 贔
  [zh]
 • phát âm 麤
  [zh]
 • phát âm 皛
  [zh]
 • phát âm 槑
  [zh]
 • phát âm 猋
  [zh]
 • phát âm 屾
  [zh]
 • phát âm 奻
  [zh]
 • phát âm 畾
  [zh]
 • phát âm 譶
  [zh]
 • phát âm 皕
  [zh]
 • phát âm 矗
  [zh]
 • phát âm 巜
  [zh]
 • phát âm 孨
  [zh]
 • phát âm 兢
  [wuu]
 • phát âm 孖
  [zh]
 • phát âm 馫
  [zh]
 • phát âm 龖
  [ja]
 • phát âm 吅
  [zh]
 • phát âm 叒
  [zh]
 • phát âm 厽
  [yue]
 • phát âm 芻
  [yue]
 • phát âm 朤
  [zh]
 • phát âm 壵
  [yue]
 • phát âm 厵
  [yue]
 • phát âm 昍
  [zh]
 • phát âm 瞐
  [zh]
 • phát âm 卌
  [zh]
 • phát âm 雥
  [yue]
 • phát âm 劦
  [yue]
 • phát âm 掱
  [yue]
 • phát âm 砳
  [zh]
 • phát âm 亖
  [yue]
 • phát âm 飝
  [yue]
 • phát âm 㐂
  [ja]
 • phát âm 㗊
  [zh]
 • phát âm 虤
  [yue]
 • phát âm 䨻
  [ja]
 • phát âm 雔
  [yue]
 • phát âm 戔
  [yue]
 • phát âm 兟
  [yue]
 • phát âm 秝
  [yue]
 • phát âm 幵
  [zh]
 • phát âm 甡
  [yue]
 • phát âm 竝
  [yue]
 • phát âm 豩
  [yue]
 • phát âm 牪
  [yue]