Thể loại:

直辖市

Đăng ký theo dõi 直辖市 phát âm

  • phát âm 上海 上海 [wuu]
  • phát âm 天津 天津 [yue]
  • phát âm 重庆 重庆 [zh]