Thể loại:

省級行政區名稱

Đăng ký theo dõi 省級行政區名稱 phát âm