Thể loại:

省级行政区名称

Đăng ký theo dõi 省级行政区名称 phát âm