Thể loại:

粤语拼音

Đăng ký theo dõi 粤语拼音 phát âm

 • phát âm aap aap [nl]
 • phát âm IP IP [en]
 • phát âm iu iu [es]
 • phát âm aai aai [mr]
 • phát âm aan aan [nl]
 • phát âm aam aam [hi]
 • phát âm ek ek [mr]
 • phát âm eng eng [de]
 • phát âm ak ak [da]
 • phát âm ap ap [lv]
 • phát âm ang ang [vi]
 • phát âm ot ot [ca]
 • phát âm ong ong [fr]
 • phát âm oe oe [nl]
 • phát âm yu yu [bi]
 • phát âm ung ung [da]
 • phát âm ik ik [nl]
 • phát âm ing ing [hu]
 • Ghi âm từ yut yut [tl] Đang chờ phát âm
 • phát âm kw kw [sv]
 • phát âm gw gw [ind]