Thể loại:

粵語量詞

Đăng ký theo dõi 粵語量詞 phát âm

  • phát âm 張 [hak]
  • phát âm 包 [yue]
  • phát âm 個 [yue]
  • phát âm 箱 [ja]
  • phát âm 隻 [yue]
  • phát âm 對 [wuu]
  • phát âm 塊 [ja]
  • phát âm 粒 [ja]