Thể loại:

纠正

Đăng ký theo dõi 纠正 phát âm

  • phát âm Asia Asia [en]