Thể loại:

舟山

Đăng ký theo dõi 舟山 phát âm

 • phát âm 牛 [ja]
 • phát âm 生活 生活 [zh]
 • phát âm 明朝 明朝 [wuu]
 • phát âm 儿子 儿子 [zh]
 • phát âm 阿爹 阿爹 [wuu]
 • phát âm 耳环 耳环 [zh]
 • phát âm 打仗 打仗 [zh]
 • phát âm 长江 长江 [wuu]
 • phát âm 老公 老公 [zh]
 • phát âm 黄河 黄河 [wuu]
 • phát âm 寿头 寿头 [wuu]
 • phát âm 阿婆 阿婆 [wuu]
 • phát âm 蜈蚣 蜈蚣 [wuu]
 • phát âm 日里向 日里向 [wuu]
 • phát âm 呒告 呒告 [wuu]
 • phát âm 阿姆 阿姆 [wuu]
 • phát âm 太婆 太婆 [wuu]
 • phát âm 阿伯 阿伯 [wuu]
 • phát âm 戆大 戆大 [wuu]
 • phát âm 拐杖 拐杖 [wuu]
 • phát âm 后生 后生 [wuu]
 • phát âm 推板 推板 [wuu]
 • phát âm 囡 [wuu]
 • phát âm 太公 太公 [wuu]
 • phát âm 老头 老头 [zh]
 • phát âm 阿拉 阿拉 [wuu]
 • phát âm 阿娘 阿娘 [wuu]
 • phát âm 昼过 昼过 [wuu]
 • phát âm 拖油瓶 拖油瓶 [wuu]
 • phát âm 老太婆 老太婆 [wuu]
 • phát âm 拜坟头岁 拜坟头岁 [wuu]
 • phát âm 骚货 骚货 [zh]
 • phát âm 曾孙囡 曾孙囡 [wuu]
 • phát âm 聋子 聋子 [nan]
 • phát âm 新妇 新妇 [wuu]
 • phát âm 老浓 老浓 [wuu]
 • phát âm 事体 事体 [wuu]
 • phát âm 阿太 阿太 [wuu]
 • phát âm 木大 木大 [wuu]
 • phát âm 呆大儿子 呆大儿子 [wuu]
 • phát âm 酒盏 酒盏 [wuu]
 • phát âm 曾孙 曾孙 [wuu]
 • phát âm 石骨铁硬 石骨铁硬 [wuu]
 • phát âm 笃定 笃定 [wuu]
 • phát âm 夜到 夜到 [wuu]
 • phát âm 旧年子 旧年子 [wuu]
 • phát âm 渠拉 渠拉 [wuu]
 • phát âm 犯关 犯关 [wuu]
 • phát âm 鞋爿 鞋爿 [wuu]
 • phát âm 做生活 做生活 [wuu]
 • phát âm 败家儿子 败家儿子 [wuu]
 • phát âm 㫰竿 㫰竿 [wuu]
 • phát âm 太公头 太公头 [wuu]
 • phát âm 阿爷 阿爷 [wuu]
 • phát âm 灶根间 灶根间 [wuu]
 • phát âm 炮聪 炮聪 [wuu]
 • phát âm 冲手 冲手 [wuu]
 • phát âm 桌凳 桌凳 [wuu]
 • phát âm 小娘婢 小娘婢 [wuu]
 • phát âm 时介 时介 [wuu]
 • phát âm 闲话 闲话 [zh]
 • phát âm 耳朵伞 耳朵伞 [wuu]
 • phát âm 大白 大白 [hak]
 • phát âm 一晌 一晌 [zh]
 • phát âm 按杖棒 按杖棒 [wuu]
 • phát âm 火熜 火熜 [wuu]
 • phát âm 一卯 一卯 [wuu]
 • phát âm 老浓爿 老浓爿 [wuu]
 • phát âm 限板 限板 [wuu]
 • phát âm 弗结 弗结 [wuu]
 • phát âm 一埭 一埭 [wuu]
 • phát âm 孙囡 孙囡 [wuu]
 • phát âm 格貌 格貌 [wuu]
 • phát âm 呒没 呒没 [wuu]
 • phát âm 体忲 体忲 [wuu]
 • phát âm 尔拉 尔拉 [wuu]
 • phát âm 混堂 混堂 [wuu]
 • phát âm 环子 环子 [wuu]
 • phát âm 尿衲 尿衲 [wuu]
 • Ghi âm từ 岙里头 岙里头 [wuu] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 抵针 抵针 [wuu] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 活挈头 活挈头 [wuu] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 猪厩间 猪厩间 [wuu] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 镬杠 镬杠 [wuu] Đang chờ phát âm