Thể loại:

英文字母

Đăng ký theo dõi 英文字母 phát âm

  • phát âm X X [en]
  • phát âm Q Q [en]
  • phát âm 记忆的美 记忆的美 [zh]